Ngày 31 tháng 1 năm 1960

☀ Chủ Nhật
31
🌙 Tháng Giêng
4
Năm Canh Tí
Tiết Đại Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm