Ngày 31 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Hai
31
🌙 Tháng Mười Một
20
Năm Mậu Thìn
Tiết Đông Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm