Ngày 30 tháng 12 năm 1928

☀ Chủ Nhật
30
🌙 Tháng Mười Một
19
Năm Mậu Thìn
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm