Ngày 31 tháng 12 năm 1933

☀ Chủ Nhật
31
🌙 Tháng Mười Một
15
Năm Quý Dậu
Tiết Đông Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm