Ngày 31 tháng 12 năm 1960

☀ Thứ Bảy
31
🌙 Tháng Mười Một
14
Năm Canh Tí
Tiết Đông Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm