Ngày 31 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Tư
31
🌙 Tháng Năm
8
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm