Ngày 31 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Tư
31
🌙 Tháng Sáu
25
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm