Ngày 1 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Năm
1
🌙 Tháng Sáu
26
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm