Ngày 4 tháng 1 năm 1933

☀ Thứ Tư
4
🌙 Tháng Chạp
9
Năm Nhâm Thân
Tiết Đông Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm