Ngày 4 tháng 1 năm 1958

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Mười Một
15
Năm Đinh Dậu
Tiết Đông Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm