Ngày 5 tháng 1 năm 1958

☀ Chủ Nhật
5
🌙 Tháng Mười Một
16
Năm Đinh Dậu
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm