Ngày 4 tháng 1 năm 2000

☀ Thứ Ba
4
🌙 Tháng Mười Một
28
Năm Kỷ Mão
Tiết Đông Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm