Ngày 5 tháng 1 năm 2000

☀ Thứ Tư
5
🌙 Tháng Mười Một
29
Năm Kỷ Mão
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm