Ngày 4 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Ba
4
🌙 Tháng Mười
23
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm