Ngày 4 tháng 12 năm 1992

☀ Thứ Sáu
4
🌙 Tháng Mười Một
11
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm