Ngày 5 tháng 12 năm 1992

☀ Thứ Bảy
5
🌙 Tháng Mười Một
12
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm