Ngày 4 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Tư
4
🌙 Tháng Giêng
11
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm