Ngày 5 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Năm
5
🌙 Tháng Giêng
12
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Xuân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm