Ngày 4 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Tư
4
🌙 Tháng Hai
10
Năm Ất Sửu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm