Ngày 5 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Năm
5
🌙 Tháng Hai
11
Năm Ất Sửu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm