Ngày 4 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Giêng
23
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm