Ngày 5 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Ba
5
🌙 Tháng Giêng
24
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm