Ngày 4 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Hai
9
Năm Quý Dậu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm