Ngày 4 tháng 5 năm 1929

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Ba
25
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm