Ngày 4 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Năm
14
Năm Ất Sửu
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm