Ngày 4 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Tư
4
🌙 Tháng Năm
17
Năm Mậu Thìn
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm