Ngày 4 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Ba
4
🌙 Tháng Năm (nhuận)
12
Năm Quý Dậu
Tiết Hạ Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm