Ngày 4 tháng 8 năm 1929

☀ Chủ Nhật
4
🌙 Tháng Sáu
29
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm