Ngày 3 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Bảy
3
🌙 Tháng Sáu
28
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm