Ngày 4 tháng 9 năm 2010

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Bảy
26
Năm Canh Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm