Ngày 5 tháng 9 năm 2010

☀ Chủ Nhật
5
🌙 Tháng Bảy
27
Năm Canh Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm