Ngày 5 tháng 1 năm 2010

☀ Thứ Ba
5
🌙 Tháng Mười Một
21
Năm Kỷ Sửu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm