Ngày 6 tháng 1 năm 2010

☀ Thứ Tư
6
🌙 Tháng Mười Một
22
Năm Kỷ Sửu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm