Ngày 5 tháng 1 năm 2024

☀ Thứ Sáu
5
🌙 Tháng Mười Một
24
Năm Quý Mão
Tiết Đông Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm