Ngày 6 tháng 1 năm 2024

☀ Thứ Bảy
6
🌙 Tháng Mười Một
25
Năm Quý Mão
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm