Ngày 5 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Năm
5
🌙 Tháng Tám
16
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm