Ngày 6 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Sáu
6
🌙 Tháng Tám
17
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm