Ngày 5 tháng 11 năm 1940

☀ Thứ Ba
5
🌙 Tháng Mười
6
Năm Canh Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm