Ngày 6 tháng 11 năm 1940

☀ Thứ Tư
6
🌙 Tháng Mười
7
Năm Canh Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm