Ngày 5 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Bảy
5
🌙 Tháng Mười
20
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm