Ngày 4 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Sáu
4
🌙 Tháng Mười
19
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm