Ngày 5 tháng 12 năm 1926

☀ Chủ Nhật
5
🌙 Tháng Mười Một
1
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm