Ngày 6 tháng 12 năm 1926

☀ Thứ Hai
6
🌙 Tháng Mười Một
2
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm