Ngày 5 tháng 3 năm 2010

☀ Thứ Sáu
5
🌙 Tháng Giêng
20
Năm Canh Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm