Ngày 6 tháng 3 năm 2010

☀ Thứ Bảy
6
🌙 Tháng Giêng
21
Năm Canh Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm