Ngày 5 tháng 5 năm 1926

☀ Thứ Tư
5
🌙 Tháng Ba
24
Năm Bính Dần
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Nhâm Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm