Ngày 6 tháng 5 năm 1926

☀ Thứ Năm
6
🌙 Tháng Ba
25
Năm Bính Dần
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Nhâm Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm