Ngày 5 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Sáu
5
🌙 Tháng Tư
11
Năm Quý Dậu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm