Ngày 6 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Bảy
6
🌙 Tháng Tư
12
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Hạ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm