Ngày 5 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Hai
5
🌙 Tháng Năm
13
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm